Heini Nieminen

cv www www

Usein teokseni käsittelevät ihmisen ja luonnon suhdetta. Ympäristö on noussut minulle tärkeäksi myös työskentelyn tilana. Koen mielekkääksi työskennellä ulkona - tilassa, jossa teos ottaa osaa tiettyyn ympäristöön ja sen erityispiirteisiin.